Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckého posudku - Spoločenská sála Kultúrneho domu Bytčica

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 53485123

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckého posudku - Spoloč Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\23
23.09.2020
18.10.2021 13:01:30