Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oprava turistického chodníka (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 53510468

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Oprava turistického chodníka (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\26
26.10.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Oprava turistického chodníka (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\26
26.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Oprava turistického chodníka (NOVÁ) Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\26
26.10.2020
 Ponuka Peter Muráň Ostatné dokumenty
2020\10\26
26.10.2020
 Ponuka Matej Sloviak Ostatné dokumenty
2020\10\26
26.10.2020
 Príloha - Oprava turistického chodníka (NOVÁ) Príloha
2020\10\15
15.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Oprava turistického chodníka (NOVÁ) Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\15
15.10.2020
21.10.2021 08:18:48