Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 54058103

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\04
04.02.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie Oznámenie o výsledku - uspel
2021\02\04
04.02.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\03\02
02.03.2021
 Príloha č. 1 - Rozsah predmetu zákazky Príloha
2021\01\26
26.01.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\01\26
26.01.2021
26.10.2021 15:12:06