Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 54271232 | Kód: 022702/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\03\18
18.03.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 022702/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\03\18
18.03.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 022702/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\27
27.02.2019
 Príloha č. 2 ZoD - 022702/2019 Príloha
2019\02\27
27.02.2019
 Príloha č. 1 Elektroinštalačný materiál - 022702/2019 Príloha
2019\02\27
27.02.2019
26.10.2021 14:38:52