Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Grafické práce pri príležitosti kandidatúry mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry 2026

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 54467839

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - Pokyny pre ponuku Príloha
2020\09\22
22.09.2020
22.10.2021 11:18:03