Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

ON LINE rezervačný systém predaja vstupeniek pre potreby Mestského divadla

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 54626508

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - ON LINE rezervačný systém predaja vstupeniek pre potreby Mestského divadla - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\13
13.09.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - ON LINE rezervačný systém predaja vstupeniek pre potreby Mestského divadla - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\09\13
13.09.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - ON LINE rezervačný systém predaja vstupe Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\09\13
13.09.2019
 Ostatné dokumenty - ON LINE rezervačný systém predaja vstupe Ostatné dokumenty
2019\09\13
13.09.2019
 Oznámenie o vylúčení uchádzača Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\08\26
26.08.2019
22.10.2021 11:28:19