Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Úprava PD pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby: „Rekonštrukcia lávky na ul. Obchodná, Žilina - Vlčince“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 54648930

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Úprava PD pre stavebné povolenie s podro Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\06\01
01.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Úprava PD pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby: „Rekonštrukcia lávky na ul. Obchodná, Žilina - Vlčince“ - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\05\21
21.05.2020
21.10.2021 08:14:56