Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci Mesta Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 54811815 | Kód: 021102/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o dielo č. 16/2020 - 021102/2019 Dokumenty zadávateľa
2020\01\24
24.01.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci Mesta Žilina - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\03\07
07.03.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci Mesta Žilina - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\03\07
07.03.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 021102/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\03\07
07.03.2019
 Doručené ponuky - 021102/2019 Doručené ponuky
2019\03\04
04.03.2019
 Žiadosť o vysvetlenie - 021102/2019 Žiadosť o vysvetlenie
2019\03\04
04.03.2019
 Žiadosť o vysvetlenie - 021102/2019 Žiadosť o vysvetlenie
2019\03\04
04.03.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 021102/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\13
13.02.2019
 Príloha č. 3 ZoD - 021102/2019 Príloha
2019\02\13
13.02.2019
 Príloha č. 2 Zadanie - 021102/2019 Príloha
2019\02\13
13.02.2019
 Príloha č. 1 PD - 021102/2019 Príloha
2019\02\13
13.02.2019
21.10.2021 07:47:13