Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností 2019

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 55284194 | Kód: 012602/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností 2019 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\03\18
18.03.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností 2019 - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\03\18
18.03.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 012602/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\03\18
18.03.2019
 Príloha č. 1 Zmluva - 012602/2019 Príloha
2019\02\26
26.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 012602/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\26
26.02.2019
26.10.2021 14:22:18