Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie projektovej dokumentácie zmena organizácie dopravy (návrh na zjednosmernenie ulíc) v mestskej časti Žilina - Bôrik

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 56584350

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vypracovanie projektovej dokumentácie zmena organizácie dopravy (návrh na zjednosmernenie ulíc) v mestskej časti Žilina - Bôrik - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\09
09.09.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vypracovanie projektovej dokumentácie zmena organizácie dopravy (návrh na zjednosmernenie ulíc) v mestskej časti Žilina - Bôrik - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\09\09
09.09.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vypracovanie projektovej dokumentácie zm Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\09\09
09.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\27
27.08.2019
26.10.2021 14:50:47