Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Prenájom prenosných toaliet, samo stojacích zábran a plotov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 57298871 | Kód: 01/3101/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o výsledku - 01/3101/2019 Ostatné dokumenty
2019\02\14
14.02.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 01/3101/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\02\14
14.02.2019
 Príloha č. 1 Tabuľka predpokladaných podujatí - 01/3101/2019 Príloha
2019\01\31
31.01.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 01/3101/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\01\31
31.01.2019
26.10.2021 13:35:22