Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Odvoz a zhodnotenie BRKO/ekologické čistenie 1100 l nádob

Priame rokovacie konanie |  ID: 57432610 | Kód: 012909/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku Vestník VO 239 Dokumenty zadávateľa
2020\11\10
10.11.2020
 Oznámenie o výsledku Ú.V. EÚ Dokumenty zadávateľa
2020\11\10
10.11.2020
 Zápisnica z rokovania Dokumenty zadávateľa
2020\10\23
23.10.2020
 Výzva na uzavretie zmluvy - 012909/2020 Výzva na uzavretie zmluvy
2020\10\23
23.10.2020
 Príloha č. 5 Ostatné dokumenty
2020\10\15
15.10.2020
 Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante 33786-DES Ostatné dokumenty
2020\10\07
07.10.2020
 Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante 464284 Dokumenty zadávateľa
2020\10\02
02.10.2020
 Report - Emaily - 012909/2020 Report - Emaily
2020\09\30
30.09.2020
 Súťažné podklady - 012909/2020 Ostatné dokumenty
2020\09\30
30.09.2020
 Výzva na rokovanie - 012909/2020 Výzva na rokovanie
2020\09\30
30.09.2020
26.10.2021 14:49:15