Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ a MŠ sv. Gorazda, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 57817841 | Kód: 1806/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Doručené ponuky - 1806/2019 Doručené ponuky
2019\07\09
09.07.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 1806/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\18
18.06.2019
 Príloha č. 3 ZoD- 1806/2019 Príloha
2019\06\18
18.06.2019
 Príloha č. 2 Výkaz výmer- 1806/2019 Príloha
2019\06\18
18.06.2019
 Príloha č. 1_PD- 1806/2019 Príloha
2019\06\18
18.06.2019
21.10.2021 08:08:47