Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Výroba, montáž, oprava, údržba, demontáž a odvoz materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 57926931

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Report - Dokumenty - Výroba, montáž, oprava, údržba, demontáž Report - Dokumenty
2020\04\17
17.04.2020
 Vyhlásenie konflikt záujmov - scan dokument Dokumenty zadávateľa
2020\04\15
15.04.2020
 PHZ rozpočet - scan dokument Dokumenty zadávateľa
2020\04\15
15.04.2020
 PHZ 16.09.2019 - scan dokument Dokumenty zadávateľa
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Výroba, montáž, oprava, údržba, demontáž a odvoz materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\25
25.09.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Výroba, montáž, oprava, údržba, demontáž a odvoz materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\25
25.09.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Výroba, montáž, oprava, údržba, demontáž Oznámenie o výsledku - uspel
2019\09\25
25.09.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Výroba, montáž, oprava, údržba, demontáž Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\09\25
25.09.2019
 Výzva na predloženie ponúk - Výroba, montáž, oprava, údržba, demontáž a odvoz materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022 - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\18
18.09.2019
 Výzva na predloženie ponúk - Výroba, montáž, oprava, údržba, demontáž a odvoz materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022 - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\18
18.09.2019
 Výzva na predloženie ponúk - Výroba, montáž, oprava, údržba, demontáž a odvoz materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022 - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\18
18.09.2019
 Výzva na predloženie ponúk - Výroba, montáž, oprava, údržba, demontáž a odvoz materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022 - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\18
18.09.2019
 Výzva na predloženie ponúk - Výroba, montáž, oprava, údržba, demontáž a odvoz materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022 - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\18
18.09.2019
 Výzva na predloženie ponúk - Výroba, montáž, oprava, údržba, demontáž a odvoz materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022 - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\18
18.09.2019
 Súťažné podklady - Harmonogram prác Súťažné podklady
2019\09\18
18.09.2019
 Súťažné podklady - Položkovitý rozpočet Súťažné podklady
2019\09\18
18.09.2019
 Súťažné podklady - Zmluva o dielo Súťažné podklady
2019\09\18
18.09.2019
18.10.2021 10:11:56