Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 3771/3

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 58319720

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Stanovenie jednorázovej odplaty za zriad Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\04\01
01.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 3771/3 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\19
19.03.2019
 Príloha - Geometrický plán_2 Príloha
2019\03\19
19.03.2019
 Príloha - Geometrický plán Príloha
2019\03\19
19.03.2019
26.10.2021 20:15:10