Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela - Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Martinská, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 59825132

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Stavebný a technický dozor pre realizáci Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\11\18
18.11.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Stavebný a technický dozor pre realizáci Oznámenie o výsledku - uspel
2020\11\18
18.11.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Stavebný a technický dozor pre realizáci Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\18
18.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stavebný a technický dozor pre realizáci Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\29
29.10.2020
 Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia a VV stavby Príloha
2020\10\29
29.10.2020
 Príloha č. 2 - Zmluva o dielo stavby Príloha
2020\10\29
29.10.2020
 Príloha č. 1 - Zmluva na výkon stavebného a technického dozoru a inžinierskej činnosti Príloha
2020\10\29
29.10.2020
26.10.2021 14:43:17