Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Obnova chodníkov na sídlisku Solinky, vnútro blok ul. Javorová

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 61010519 | Kód: 1705/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Obnova chodníkov na sídlisku Solinky, vnútro blok ul. Javorová - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\05\28
28.05.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Obnova chodníkov na sídlisku Solinky, vnútro blok ul. Javorová - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\05\28
28.05.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Obnova chodníkov na sídlisku Solinky, vnútro blok ul. Javorová - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\05\28
28.05.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 1705/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\05\27
27.05.2019
 Žiadosť o vysvetlenie - 1705/2019 Žiadosť o vysvetlenie
2019\05\24
24.05.2019
 Žiadosť o vysvetlenie - 1705/2019 Žiadosť o vysvetlenie
2019\05\24
24.05.2019
 Vysvetlenie č. 2 - 1705/2019 Vysvetlenie
2019\05\22
22.05.2019
 Vysvetlenie č. 1 - 1705/2019 Vysvetlenie
2019\05\20
20.05.2019
 Príloha č. 3 ZoD- 1705/2019 Príloha
2019\05\17
17.05.2019
 Príloha č. 2 Výkaz výmer- 1705/2019 Príloha
2019\05\17
17.05.2019
 Príloha č. 1 Snímka - 1705/2019 Príloha
2019\05\17
17.05.2019
26.10.2021 20:50:11