Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Úprava povrchu kosením mestských pohrebísk

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 61545414 | Kód: 1705/2019-2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Úprava povrchu kosením mestských pohrebísk - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\05\22
22.05.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Úprava povrchu kosením mestských pohrebísk - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\05\22
22.05.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 1705/2019-2 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\05\22
22.05.2019
 Doručené ponuky - 1705/2019-2 Doručené ponuky
2019\05\22
22.05.2019
26.10.2021 14:26:10