Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia krovu, krytiny a hromozvodu - Kaplnka morová sv. Magdalény na starom cintoríne v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 62064464 | Kód: 022109/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 022109/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\21
21.09.2021
 Príloha č. 3_Návrh ZoD Príloha
2021\09\21
21.09.2021
 Príloha č. 2_VV Príloha
2021\09\21
21.09.2021
 Príloha č. 1 PD Príloha
2021\09\21
21.09.2021
 Príloha FOTO KRIŽ Príloha
2021\09\21
21.09.2021
 Príloha FOTO ZVONY Príloha
2021\09\21
21.09.2021
26.10.2021 15:14:07