Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti k. ú. Trnové, LV, č. 1211

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 62103815

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckého posudku - Stanov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\09
09.03.2021
17.10.2021 17:48:32