Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Interaktívny systém Vivitek/ekvivalent (so vstavaným PC)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 62249252

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Interaktívny systém Vivitek/ekvivalent (so vstavaným PC) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\22
22.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Interaktívny systém Vivitek/ekvivalent (so vstavaným PC) - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\22
22.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Interaktívny systém Vivitek/ekvivalent Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\22
22.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\14
14.10.2019
22.10.2021 11:54:12