Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 62323218

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Dodatok č.1 ku ZoD č.246/2020 Dokumenty zadávateľa
2020\11\20
20.11.2020
 Zmluva o dielo č. 246/2020 Dokumenty zadávateľa
2020\11\20
20.11.2020
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\20
20.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\15
15.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\15
15.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\15
15.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\15
15.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\15
15.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\15
15.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\15
15.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\15
15.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\15
15.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\15
15.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\15
15.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\15
15.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\15
15.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\15
15.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\15
15.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\15
15.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\15
15.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\15
15.05.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny. - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\05\15
15.05.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Rekonštrukcia objektu detských jaslí na Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\05\15
15.05.2020
 Žiadosť o vysvetlenie mimoriadne nízkej ceny Žiadosť o vysvetlenie
2020\04\29
29.04.2020
 Vysvetlenie - Rekonštrukcia objektu detských jaslí na Vysvetlenie
2020\04\14
14.04.2020
 Výzva na predloženie ponuky-Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny.“ Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\20
20.03.2020
 Príloha - č.4 Príloha
2020\03\20
20.03.2020
 Príloha č. 3 Príloha
2020\03\20
20.03.2020
 Príloha č. 2 Príloha
2020\03\20
20.03.2020
 Príloha č. 1 Príloha
2020\03\20
20.03.2020
21.10.2021 07:31:21