Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vybudovanie dreveného prístrešku pred KD v Žilinskej Lehote

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 62979124 | Kód: 16159/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 16159/2018 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2018\11\19
19.11.2018
 Príloha - 16159/2018 Príloha
2018\11\06
06.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vybudovanie dreveného prístrešku pred KD v Žilinskej Lehote - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\06
06.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vybudovanie dreveného prístrešku pred KD v Žilinskej Lehote - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\06
06.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vybudovanie dreveného prístrešku pred KD v Žilinskej Lehote - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\06
06.11.2018
26.10.2021 14:44:03