Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup dodávkového vozidla 1 ks

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 63328862

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Nákup dodávkového vozidla 1 ks Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\06
06.11.2019
21.10.2021 07:41:59