Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckého posudku GP 30/2020, k.ú. Zádubnie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 63354969

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vypracovanie znaleckého posudku GP 30/2020, k.ú. Zádubnie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\09\21
21.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckého posudku GP 30/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\09
09.09.2020
 Príloha - GP 30/2020 Príloha
2020\09\09
09.09.2020
26.10.2021 14:05:26