Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Chodník na ul. K cintorínu, Žilina - Bánová

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 63686697

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o dielo č. 401/2020 Dokumenty zadávateľa
2020\11\05
05.11.2020
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\05
05.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Chodník na ul. K cintorínu, Žilina - Bán Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\09\09
09.09.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Chodník na ul. K cintorínu, Žilina - Bán Oznámenie o výsledku - uspel
2020\09\09
09.09.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Chodník na ul. K cintorínu, Žilina - Bán Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\09\09
09.09.2020
 Vysvetlenie - Chodník na ul. K cintorínu, Žilina - Bán Vysvetlenie
2020\09\03
03.09.2020
 Vysvetlenie č.1 príloha Vysvetlenie
2020\08\26
26.08.2020
 Vysvetlenie č.1 - Chodník na ul. K cintorínu, Žilina - Bánová Vysvetlenie
2020\08\26
26.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Chodník na ul. K cintorínu, Žilina - Bán Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\21
21.08.2020
 Príloha - Projektová dokumentácia Príloha
2020\08\21
21.08.2020
 Príloha - Zmluva o dielo Príloha
2020\08\21
21.08.2020
21.10.2021 06:20:05