Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckých posudkov GP 90/2019, LV č. 1100

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 64370261

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov GP 90/2019, LV č. 1100 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\13
13.07.2020
 Príloha - GP 90/2019 Príloha
2020\07\13
13.07.2020
18.10.2021 09:18:20