Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby a autorský dozor pre stavbu: "ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina - Trnové - zateplenie budovy ZŠ, rekonštrukcia a návrh nových sociálnych zariadení v MŠ"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 64732410

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby a autorský dozor pre stavbu: "ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina - Trnové - zateplenie budovy ZŠ, rekonštrukcia a návrh nových sociálnych zariadení v MŠ" - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\11
11.07.2019
 Príloha 2 - PD - Protipožiarnej bezpečnosti stavby ZŠ Príloha
2019\07\11
11.07.2019
 Príloha 1 - Zmluva o dielo Príloha
2019\07\11
11.07.2019
21.10.2021 06:06:53