Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Štúdia výsadby drevín pre vybrané lokality mesta Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 64825934

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o dielo č.291/2020 Dokumenty zadávateľa
2020\11\11
11.11.2020
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\11
11.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Štúdia výsadby drevín pre vybrané lokality mesta Žilina - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\06\29
29.06.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Štúdia výsadby drevín pre vybrané lokality mesta Žilina - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\06\29
29.06.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Štúdia výsadby drevín pre vybrané lokality mesta Žilina - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\06\29
29.06.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Štúdia výsadby drevín pre vybrané lokal Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\06\29
29.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Štúdia výsadby drevín pre vybrané lokal Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\19
19.06.2020
26.10.2021 15:08:40