Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

On- line reklama pre mesto Žilina v roku 2019

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 64878685

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č.2- On- line reklama pre mesto Žilina v roku Príloha
2019\03\06
06.03.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - On- line reklama pre mesto Žilina v roku Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\27
27.02.2019
22.10.2021 12:55:24