Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest v meste Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 64956703

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vyznačenie vodorovného dopravného značen Oznámenie o výsledku - uspel
2021\06\28
28.06.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vyznačenie vodorovného dopravného značen Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\06\28
28.06.2021
 Cenová ponuka Príloha
2021\06\03
03.06.2021
 Príloha č.4 ZoD Príloha
2021\06\03
03.06.2021
 Príloha č.3 Zoznam subdodávateľov k ZoD Príloha
2021\06\03
03.06.2021
 Príloha č.2 cenová ponuka zhotoviteľa k ZoD Príloha
2021\06\03
03.06.2021
 Príloha č.1 Opis predmetu zákazky k ZoD Príloha
2021\06\03
03.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vyznačenie vodorovného dopravného značen Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\06\03
03.06.2021
18.10.2021 13:23:06