Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup a dodávka špeciálnych tlačív na miestne dane a komunálny odpad určené pre automatické spracovanie a obálkovanie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 64992862

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup a dodávka špeciálnych tlačív na miestne dane a komunálny odpad určené pre automatické spracovanie a obálkovanie - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\08
08.11.2019
 Príloha - vzor tlačív Príloha
2019\11\08
08.11.2019
17.10.2021 17:39:33