Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia architektonického osvetlenia Kostola Obrátenia svätého Pavla „ Sirotár“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65795686

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia architektonického osvetlen Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\23
23.08.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia architektonického osvetlen Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\23
23.08.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia architektonického osvetlen Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\23
23.08.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia architektonického osvetlen Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\23
23.08.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Rekonštrukcia architektonického osvetlen Oznámenie o výsledku - uspel
2021\08\23
23.08.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Rekonštrukcia architektonického osvetlen Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\08\23
23.08.2021
 Príloha č. 3 - PD Príloha
2021\08\11
11.08.2021
 Príloha č. 2 - Výkaz výmer Príloha
2021\08\11
11.08.2021
 Príloha č. 1 - Zmluva o dielo Príloha
2021\08\11
11.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rekonštrukcia architektonického osvetlen Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\11
11.08.2021
26.10.2021 21:03:38