Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Pamätník J. Jánošíka, Terchová - Oprava stavebných objektov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65962557

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Pamätník J. Jánošíka, Terchová - Oprava Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\04
04.08.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Pamätník J. Jánošíka, Terchová - Oprava Oznámenie o výsledku - uspel
2021\08\04
04.08.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Pamätník J. Jánošíka, Terchová - Oprava Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\08\04
04.08.2021
 Príloha - Zmluva o dielo Príloha
2021\07\21
21.07.2021
 Príloha - Výkaz výmer Príloha
2021\07\21
21.07.2021
 Príloha - Projekt Príloha
2021\07\21
21.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Pamätník J. Jánošíka, Terchová - Oprava stavebných objektov - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\21
21.07.2021
22.10.2021 12:39:18