Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie PD pre stavbu "Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, Žilina - rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 66509825 | Kód: 140802/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vypracovanie PD pre stavbu "Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, Žilina - rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne" - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\08\21
21.08.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vypracovanie PD pre stavbu "Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, Žilina - rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne" - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\08\21
21.08.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vypracovanie PD pre stavbu "Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, Žilina - rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne" - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\08\21
21.08.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 140802/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\08\21
21.08.2019
 Doručené ponuky - 140802/2019 Doručené ponuky
2019\08\21
21.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie PD pre stavbu "Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, Žilina - rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne" - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\14
14.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie PD pre stavbu "Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, Žilina - rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne" - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\14
14.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie PD pre stavbu "Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, Žilina - rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne" - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\14
14.08.2019
18.10.2021 12:03:05