Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Spracovanie projektovej dokumentácie - architektonickej štúdie: "Oddychová zóna a park Petzvalova - revitalizácia verejného priestoru."

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 67240636

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie projektovej dokumentácie - architektonickej štúdie: "Oddychová zóna a park Petzvalova - revitalizácia verejného priestoru." Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\26
26.11.2019
22.10.2021 12:50:31