Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka a montáž betónovo-kovových krytov na nádoby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 67450756

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodávka a montáž betónovo-kovových kryto Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\27
27.05.2021
26.10.2021 13:41:46