Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stavebný a technický dozor a Inžinierska činnosť - MŠ Zádubnie, Zateplenie budovy vrátane opravy (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 67944175

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\08\26
26.08.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Stavebný a technický dozor a Inžinierska činnosť - MŠ Zádubnie, Zateplenie budovy vrátane opravy (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\08\26
26.08.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Stavebný a technický dozor a Inžinierska činnosť - MŠ Zádubnie, Zateplenie budovy vrátane opravy (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\08\26
26.08.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Stavebný a technický dozor a Inžinierska činnosť - MŠ Zádubnie, Zateplenie budovy vrátane opravy (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\08\26
26.08.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Stavebný a technický dozor a Inžinierska činnosť - MŠ Zádubnie, Zateplenie budovy vrátane opravy (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\08\26
26.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stavebný a technický dozor a Inžinierska činnosť - MŠ Zádubnie, Zateplenie budovy vrátane opravy (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\12
12.08.2019
 Projektová dokumentácia Príloha
2019\08\12
12.08.2019
 Zmluva o dielo Príloha
2019\08\12
12.08.2019
 Generálne plnomocenstvo Príloha
2019\08\12
12.08.2019
26.10.2021 20:02:33