Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek na MsÚ Žilina, blok B (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 68359533

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodávka a montáž klimatizačných jednotie Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\03
03.08.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodávka a montáž klimatizačných jednotie Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\03
03.08.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodávka a montáž klimatizačných jednotie Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\03
03.08.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dodávka a montáž klimatizačných jednotie Oznámenie o výsledku - uspel
2021\08\03
03.08.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Dodávka a montáž klimatizačných jednotie Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\08\03
03.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodávka a montáž klimatizačných jednotie Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\27
27.07.2021
 Príloha č. 2 - Výkaz výmer Príloha
2021\07\27
27.07.2021
 Príloha č. 1 - Zmluva o dielo Príloha
2021\07\27
27.07.2021
18.10.2021 10:40:32