Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckých posudkov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 68402127

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vypracovanie znaleckých posudkov - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\08\12
12.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\02
02.08.2019
 Príloha č. 4 GP 34933590-30/2019 Príloha
2019\08\02
02.08.2019
 Príloha č. 3 GP 34933590-31/2019 Príloha
2019\08\02
02.08.2019
 Príloha č. 2 Ortofotomapa Príloha
2019\08\02
02.08.2019
 Príloha č. 1 GP 51/2017 Príloha
2019\08\02
02.08.2019
26.10.2021 13:01:20