Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 68862705

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 GP 1672019 Príloha
2020\01\30
30.01.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ) Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\01\30
30.01.2020
22.10.2021 12:08:02