Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zostava Biomag Lumina FSX / Ekvivalent

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 69382059

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Report - Dokumenty - Zostava Biomag Lumina FSX / Ekvivalent Report - Dokumenty
2019\10\25
25.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Zostava Biomag Lumina FSX / Ekvivalent - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\25
25.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Zostava Biomag Lumina FSX / Ekvivalent Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\25
25.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\10
10.10.2019
18.10.2021 13:24:27