Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

MŠ Suvorovová – výťah PAV 3, PVC podlahy, ELI 400V, stĺpy, maľby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 69509662

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - MŠ Suvorovová – výťah PAV 3, PVC podlahy Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\23
23.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - MŠ Suvorovová – výťah PAV 3, PVC podlahy Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\23
23.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - MŠ Suvorovová – výťah PAV 3, PVC podlahy Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\23
23.07.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - MŠ Suvorovová – výťah PAV 3, PVC podlahy Oznámenie o výsledku - uspel
2021\07\23
23.07.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - MŠ Suvorovová – výťah PAV 3, PVC podlahy Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\07\23
23.07.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - MŠ Suvorovová – výťah PAV 3, PVC podlahy Žiadosť o vysvetlenie
2021\07\19
19.07.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - MŠ Suvorovová – výťah PAV 3, PVC podlahy Žiadosť o vysvetlenie
2021\07\19
19.07.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - MŠ Suvorovová – výťah PAV 3, PVC podlahy Žiadosť o vysvetlenie
2021\07\19
19.07.2021
 Príloha č. 1 k Vysvetleniu SP č. 1 Príloha
2021\07\15
15.07.2021
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\07\15
15.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - MŠ Suvorovová – výťah PAV 3, PVC podlahy Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\01
01.07.2021
 Príloha č. 4 - PD jestvujúce Príloha
2021\07\01
01.07.2021
 Príloha č. 3 - Presná špecifikácia Príloha
2021\07\01
01.07.2021
 Príloha č. 2 - Výkaz výmer Príloha
2021\07\01
01.07.2021
 Príloha č. 1 - Zmluva o dielo Príloha
2021\07\01
01.07.2021
21.10.2021 06:22:04