Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby, výkon inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre stavbu: „Rekonštrukcia zastávok MHD – III. etapa“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 69890275

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby, výkon inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre stavbu: „Rekonštrukcia zastávok MHD – III. etapa“ - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\11\27
27.11.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné pov Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\27
27.11.2019
 Vysvetlenie - zmena PHZ Vysvetlenie
2019\11\18
18.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné pov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\14
14.11.2019
 Príloha - Generálne plnomocenstvo Príloha
2019\11\14
14.11.2019
 Príloha - Zoznam zastávok Príloha
2019\11\14
14.11.2019
 Príloha - Základný rozsah prác Príloha
2019\11\14
14.11.2019
 Príloha - ZoD Príloha
2019\11\14
14.11.2019
22.10.2021 11:40:04