Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Modernizácia osobných výťahov v objekte mestského úradu v Žiline

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 70282163 | Kód: 012708/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica_vyhod_ponuk Dokumenty zadávateľa
2020\10\27
27.10.2020
 Zápisnica_vyhod_pod_uč Dokumenty zadávateľa
2020\10\27
27.10.2020
 Zmluva o dielo č. 444/2020 Dokumenty zadávateľa
2020\10\21
21.10.2020
 Informácia o výsledku verejného obstarávania 36562-IPT Dokumenty zadávateľa
2020\10\21
21.10.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 31686-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\09\23
23.09.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 31686-WYT Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\09\23
23.09.2020
 Zápisnica z otvárania ponúk - 31686-WYT Ostatné dokumenty
2020\09\18
18.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 31686-WYT Výzva na predloženie ponuky
2020\08\28
28.08.2020
 Dokumenty na profile - 012708/2020 Dokumenty na profile
2020\08\27
27.08.2020
 Príloha SP č. 7_Výkaz výmer Príloha
2020\08\27
27.08.2020
 Príloha SP č. 6_PD Príloha
2020\08\27
27.08.2020
 Súťažné podklady_VYTAHY MsÚ_ZA Súťažné podklady
2020\08\27
27.08.2020
26.10.2021 13:05:18