Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena "in rem"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 70574154

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckého posudku - Stanov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\01
01.12.2020
18.10.2021 09:40:40