Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov (PHZ)

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 71293065 | Kód: 011704/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011704/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\17
17.04.2020
 Príloha OPIS predmetu zákazky Príloha
2020\04\17
17.04.2020
 Príloha č. 2_ Položky Príloha
2020\04\17
17.04.2020
 Príloha - VIZUALIZACIA Príloha
2020\04\17
17.04.2020
18.10.2021 09:11:42