Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Úprava projektovej dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby pre stavbu: „Verejné osvetlenie na ul. Na lány a ul. Budatínska od ul. Žltá po koniec MČ Budatín, Žilina - Budatín“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 71585294

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\20
20.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Úprava projektovej dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby pre stavbu: „Verejné osvetlenie na ul. Na lány a ul. Budatínska od ul. Žltá po koniec MČ Budatín, Žilina - Budatín“ - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\06\09
09.06.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Úprava projektovej dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby pre stavbu: „Verejné osvetlenie na ul. Na lány a ul. Budatínska od ul. Žltá po koniec MČ Budatín, Žilina - Budatín“ - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\06\09
09.06.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Úprava projektovej dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby pre stavbu: „Verejné osvetlenie na ul. Na lány a ul. Budatínska od ul. Žltá po koniec MČ Budatín, Žilina - Budatín“ - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\06\09
09.06.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Úprava projektovej dokumentácia pre stav Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\06\09
09.06.2020
 PONUKA GECIK Ostatné dokumenty
2020\06\08
08.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Úprava projektovej dokumentácia pre stav Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\03
03.06.2020
18.10.2021 11:04:42