Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup – technický plyn - chlór vo fľašiach s obsahom 62,5 kg náplň.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 71653262

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Report - História - Nákup – technický plyn - chlór vo fľašia Report - História
2019\12\12
12.12.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Nákup – technický plyn - chlór vo fľašiach s obsahom 62,5 kg náplň. - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\12\12
12.12.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Nákup – technický plyn - chlór vo fľašia Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\12\12
12.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup – technický plyn - chlór vo fľašia Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\28
28.11.2019
18.10.2021 12:57:49