Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Prvky na detské ihriská - Solinky doplnenie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 71946393

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Prvky na detské ihriská - Solinky doplne Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\30
30.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Prvky na detské ihriská - Solinky doplne Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\30
30.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Prvky na detské ihriská - Solinky doplne Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\30
30.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Prvky na detské ihriská - Solinky doplne Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\30
30.07.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Prvky na detské ihriská - Solinky doplne Oznámenie o výsledku - uspel
2021\07\30
30.07.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Prvky na detské ihriská - Solinky doplne Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\07\30
30.07.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - Prvky na detské ihriská - Solinky doplne Žiadosť o vysvetlenie
2021\07\26
26.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Prvky na detské ihriská - Solinky doplne Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\15
15.07.2021
 Príloha č. 3 - Výkaz výmer Príloha
2021\07\15
15.07.2021
 Príloha č. 2 - Zmluva o dielo Príloha
2021\07\15
15.07.2021
 Príloha č. 1 - Špecifikácia prvkov Príloha
2021\07\15
15.07.2021
22.10.2021 13:04:22